Khoáng sản TKV báo lãi năm 2020 tăng gấp 20 lần năm 2019

Năm 2020, Tổng công ty Khoáng sản TKV đạt 6.163 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, cao gấp 20 lần năm 2019.

Giá khoáng sản tăng cao trong tháng cuối năm đã giúp Khoáng sản TKV lãi quý IV đạt 135 tỷ đồng, đóng góp 65% vào kết quả lãi cả năm 2020
Giá khoáng sản tăng cao trong tháng cuối năm đã giúp Khoáng sản TKV lãi quý IV đạt 135 tỷ đồng, đóng góp 65% vào kết quả lãi cả năm 2020

Tổng công ty Khoáng sản TKV (UPCoM: KSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 và lũy kế năm 2020 với con số lãi cao gấp 20 lần năm 2019.

Theo đó, riêng quý IV doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.180 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 429 tỷ đồng, tăng 74% so với quý IV/2019.

Nhờ chi phí tài chính và bán hàng giảm mạnh, Khoáng sản TKV báo lãi sau thuế 177 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 33 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 135 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 677 đồng. Đây là mức lãi cao nhất theo quý trong lịch sử niêm yết của Khoáng sản TKV.

Lũy kế năm 2020, Khoáng sản TKV ghi nhận 6.163 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, cao gấp 20 lần năm 2019.

Khoáng sản TKV cho biết, trong năm vừa qua, giá đồng tấm, giá vàng và giá tinh quặng Manhetit đều tăng so với năm 2019, trong đó giá đồng tấm tăng cao vào những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 12 đạt 180 triệu đồng/tấn.

Mặt khác, doanh nghiệp có khoản lãi từ hoạt động thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, mang về gần 40 tỷ đồng.

Năm 2020, Khoáng sản TKV gây bất ngờ khi lên kế hoạch doanh thu đạt 6.588 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thực hiện năm 2019, nhưng lợi nhuận trước thuế tăng đạt 163 tỷ đồng cao gấp 11 lần kết quả thực hiện của năm 2019.

Như vậy, với kế hoạch này mặc dù chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng KSV đã vượt tới 96% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Exit mobile version