Infographic: Những “lần đầu” của kinh tế Việt Nam năm 2021

Xuất nhập khẩu lập vượt 660 tỷ USD, mô hình “ba tại chỗ”, chuyển đổi số trở thành xu hướng… là những “lần đầu” của nền kinh tế Việt Nam giữa đại dịch.

 

Theo Công Lý.

Exit mobile version