Kênh tin tức thời sự Việt Nam tổng hợp 24h qua.

Ngọc Lan: Diễn là sống!

Với Ngọc Lan, điện ảnh là cuộc đời, diễn một nhân vật là sống cuộc đời thực. Nó làm chị đau đến tận xương tủy. Khi Ngọc Lan nhập…

Ngọc Lan: Diễn là sống!

Với Ngọc Lan, điện ảnh là cuộc đời, diễn một nhân vật là sống cuộc đời thực. Nó làm chị đau đến tận xương tủy. Khi Ngọc Lan…