Kênh tin tức thời sự Việt Nam tổng hợp 24h qua.

Chức danh công chức cấp xã nào được 2 người đảm nhiệm?

Theo quy định mới về công chức cấp xã có 5 chức danh sẽ được bố trí 2 người đảm nhiệm.

Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực ngày 25/12/2019.

Tại Điều 9 của Thông tư 13 quy định về việc bố trí số lượng công chức cấp xã. Theo đó, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 1 người trở lên.

Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn UBND cấp tỉnh có thể bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức xã (không áp dụng với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã).

Việc bố trí các chức danh này phải đáp ứng yêu cầu về số lượng cán bộ, công chức cấp xã đã nêu tại Điều 4 Nghị định 29/2009/NĐ-CP sửa đổi năm 2019. Cụ thể, tối đa không quá 23 người với xã loại 1, tối đa không quá 21 người với xã loại 2, tối đa không quá 19 người với xã loại 3.

Vậy theo quy định hiện hành sẽ có 5 chức danh công chức cấp xã được bố trí 2 người đảm nhiệm là: Văn phòng – Thống kê; Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã).

Theo khoản 2 Điều 9 quy định những chức danh công chức cấp xã có từ 2 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Theo Dân Việt.

Nên đọc