Thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của Công ty Everrichs

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ra quyết định xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Everrichs.

Thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nêu rõ, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt 620 triệu đồng về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Everrichs, địa chỉ trụ sở chính: 205/69 Trần Văn Đang – Phường 11 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106751084, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Đồng thời Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp nói trên.

Thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của Công ty Everrichs

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết việc thu hồi giấy chứng nhận không giải phóng cho công ty cổ phần Everrichs khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, người tham gia bán hàng đa cấp cần nhanh chóng liên hệ với doanh nghiệp theo địa chỉ ghi tại hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Theo quy định của pháp luật, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại, khi hàng hóa còn hạn sử dụng; hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn; Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà nhà phân phối/người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó (có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác đã trả cho nhà phân phối liên quan đến lượng hàng hóa được trả lại đó).

Người tham gia bán hàng đa cấp  có quyền yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động BHĐC mà doanh nghiệp chưa chi trả; Yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa cho mình nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.

Trường hợp doanh nghiệp không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người tham gia bán hàng đa cấp nếu có lý do để cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự, cần trình báo ngay với cơ quan công an để được bảo vệ; hoặc có thể nộp đơn đến cơ quan tòa án có thẩm quyền để khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên.

Theo Mạnh Nguyễn/Công Lý