Kênh tin tức thời sự Việt Nam tổng hợp 24h qua.

Sản phẩm khăn ướt Diana Unicharm không chứa Paraben

Tháng 4/2015, Cục quản lý Dược (Bộ Y Tế) ra thời hạn ngừng lưu hành các sản phẩm có chứa 05 dẫn xuất parabens (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben) và theo công văn số 13884/QLD-MP ngày 28/7/2015, quyết định số 421/QĐ-QLD ngày 28/7/2015 về việc thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm với số lượng 2019 sản phẩm của 231 tổ chức, cá nhân có nhấn mạnh việc ngừng lưu hành các sản phẩm có chưa chất này từ ngày 1/8/2015.  Diana Unicharm đã tiến hành kiểm tra rà soát các mặt hàng khăn ướt để đảm bảo hàng đang lưu hành trên thị trường đạt yêu cầu của Bộ.

fressicare face

Các sản phẩm khăn ướt Diana Unicharm hiện nay không chứa parabens

Diana Unicharm và các sản phẩm của Diana Unicharm sản xuất không nằm trong danh mục các sản phẩm và tổ chức, cá nhân được yêu cầu thu hồi và/hoặc rút tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm trong công văn số 13884/QLD-MP và quyết định số 421/QĐ-QLD

Tất cả sản phẩm khăn ướt hiện nay Diana Unicharm đang sản xuất và phân phối ra thị trường không sử dụng 05 dẫn xuất parabens (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben) được yêu cầu ngừng sử dụng theo công văn số 6577/QLD-MP.

Fressicare cucumber 1

Diana sử dụng công thức không có parabens từ năm 2013

Đặt quyền lợi và cảm nhận của người tiêu dùng lên hàng đầu, Diana Unicharm đã nghiên cứu lần lượt thay đổi công thức thành phần công thức cho khăn ướt để loại bỏ parabens – chất bảo quản phổ biến nhất trong ngành công nghiệp mỹ phẩm trên thế giới – từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, tức là trước quyết định ngừng lưu thông các sản phẩm chứa 05 dẫn xuất parabens của Bộ Y tế rất lâu. Thời điểm chuyển đổi cụ thể như sau:

  • Khăn ướt Bobby Care (nay là Bobby): chuyển đổi từ ngày 25/11/2013
  • Khăn ướt Fressi Care All 10 tờ: chuyển đổi từ ngày 01/11/2013
  • Khăn ướt Fressi Care All 20 tờ: chuyển đổi từ ngày 30/05/2014
  • Khăn ướt Fressi Care 100 tờ: ra ngày 30/6/2014 không chứa parabens
  • Khăn ướt Fressi Care Apple: chuyển đổi từ ngày  03/03/2014
  • Khăn ướt Fressi Care Cucumber: chuyển đổi từ ngày  03/07/2014
  • Khăn ướt Fressi care For Teen 20 tờ: chuyển đổi từ ngày  11/10/2014
  • Khăn ướt Fressi Face 20 tờ: ra ngày 21/6/2014, không chứa parabens

Sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y Tế, Diana Unicharm đã tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống và tính đến thời điểm ngày 31/7/2015 hàng sản xuất và phân phối trước thời hạn chuyển đổi nói trên còn tồn lại trên thị trường là không đáng kể.

N.T.T

Nên đọc