Kênh tin tức thời sự Việt Nam tổng hợp 24h qua.

Bảng lương giáo viên năm 2020

Trong năm 2020, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên mức 1.600.000 triệu đồng/tháng, trong đó có giáo viên. Điều này sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong bảng lương của giáo viên. Dưới đây là bảng lương của giáo viên trong năm 2020.

Hiện nay, mức lương cơ sở của giáo viên nói riêng và các cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương của giáo viên được tính theo công thức: Lương = Lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng.

Tháng 11/2019 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo đó, từ 1/7/2020 trở đi với mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy mức lương của giáo viên trong năm 2020 sẽ có sự thay đổi như sau:

Bảng lương giáo viên năm 2020

Đơn vị: đồng

Theo Dân Việt

 

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
Giáo viên trung học cao cấpHệ số lương44.344.685.025.365.76.046.38
Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/20205.960.0006.466.0006.973.2007.479.8007.986.4008.493.0008.999.6009.506.200
Tiền

lương

từ

1/7/

2020

6.400.0006.944.0007.488.0008.032.0008.576.0009.120.0009.664.00010.210.000
Giáo viên trung họcHệ

số

lương

2.342.6733.333.663.994.324.654.98
Tiền

lương

từ

1/12/

2019 đến 30/6/

2020

3.486.6003.978.3004.470.0004.961.7005.453.4005.945.1006.436.8006.928.5007.420.200
Tiền lương từ 1/7/20203.744.0004.272.0004.800.0005.328.0005.856.0006.384.0006.912.0007.44.0007.968.000
Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)Hệ số lương2.12.412.723.033.343.653.964.274.584.89
Tiền lương từ 1/12/ 2019 đến 30/6/ 20203.129.0003.590.9004.052.8004.514.7004.976.6005.438.5005.900.4006.362.3006.824.2007.286.100
Tiền lương từ 1/7/ 20203.360.0003.856.0004.352.0004.848.0005.344.0005.840.0006.336.0006.832.0007.328.0007.824.000
Giáo viên tiểu họcHệ số lương1.862.062.262.462.662.863.063.263.463.663.864.06
Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/20202.771.4003.069.4003.367.4003.665.4003.963.4004.261.4004.559.4004.857.4005.155.4005.453.4005.751.4006.049.400
Tiền lương từ 1/7/20202.976.0003.296.0003.616.0003.936.0004.256.0004.576.0004.896.0005.216.0005.536.0005.856.0006.176.0006.496.000
Giáo viên mầm non Hệ số lương1.862.062.262.462.662.863.063.263.463.663.864.06
Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/20202.771.4003.069.4003.367.4003.665.4003.963.4004.261.4004.559.4004.857.4005.155.4005.453.4005.751.4006.049.400
Tiền lương từ 1/7/20202.976.0003.296.0003.616.0003.936.0004.256.0004.576.0004.896.0005.216.0005.536.0005.856.0006.176.0006.496.000
Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩnHệ số lương1.651.832.012.192.372.552.732.913.093.273.453.63
Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/20202.458.5002.726.7002.994.9003.263.1003.531.3003.799.5004.067.7004.335.9004.604.1004.872.3005.140.5005.408.700
Tiền lương từ 1/7/20202.640.0002.928.0003.216.0003.504.0003.792.0004.080.0004.368.000
Nên đọc